HORKOVZDUŠNÁ KAMNA KNP na obilí a peletky

 Horkovzdušná kamna na obilí, peletky a biopeletky

                 KNP 3, KNP 5, KNP BIO

Jedinečná možnost jak levně topit.

Na základě několikaletého vývoje zaměřeného přímo na spalování obilí, vyrábíme ekologická horkovzdušná kamna pro spalování biopaliv, především obilí a peletek. 

Dřevní peletky v ruce na dlani

 Horkovzdušná kamna KNP o výkonu 18 kW spolehlivě vytápí stáje, dílny, skleníky, haly, kanceláře, prostory k sušení, části domů, chaty, penziony, hotely, hospody, obecní, kulturní domy a pod.

Konstrukcí kamen, především zohledněním spalování zrní v konstrukci hořáku a topeniště, je dosaženo vysoké účinnosti a ekonomiky provozu.

Tím se kamna dostala do oblasti bezkonkurenčně nejlevnějšího zdroje tepla.

Peletky - jsou ekologické biopalivo s vysokým obsahem energie (cca 5kW/kg) a tím vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6mm a délce kolem 25mm.

 Alternativní peletky -jsou ekologické biopalivo s vysokou výhřevností. Vznikají lisováním různého bioodpadu např. odpadu z čištění obilí a trav, různých rozdrcených pecek, odpadu při výr. kávy, rozdrceného šťovíku ...

Obilí - obilná zrnka představují přirozené minipeletky s velmi dobrou výhřevností, jejich výhřevnost je větší než u ostatních energetických plodin. Jako palivo dozraje každý rok, kromě vymlácení nevyžaduje žádné další zpracování (čištění a třídění)

Energetické obilí - jedná se o levně vyrobené obilí s min. potřebou postřiků a hnojení, dobře se spaluje i s plevami a plevelem bez jakékoliv další úpravy přímo od kombajnu, není náročné na agrotechnické lhůty a pod.


Technické údaje kamen KNP 5  a KNP BIO

Jmenovitý výkon kamen 18 kW
Spotřeba paliva při jmenov. výkonu 4,9 kg
Hmotnost 96 kg
Rozměry šxhxv š.410/h.820/v.1075 mm
Průměr kouřovodu 80 mm                                               
El. příkon při provozu 231 W
Kapacita zásobníku paliva 50 litrů
Garantované palivo:     
KNP5  -     dřevní peletky průměr 6mm míchané s pšenicí v poměru 1:1
KNP BIO -  agropeletky ze slámy, sena a podobných bioodpadů 

 Horkovzdušná kamna na peletky KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky KNP 5, KNP 3, KNP BIO

 

 

  
PODROBNĚJŠÍ POPIS HORKOVZDUŠNÝCH KAMEN KNP pro ekologické spalování obilí a peletek
 ,,Hledali jsme, jak co nejlevněji vytápět naše velké prostory dílen,,. Za plyn jsme platili nehorázné sumy a tak jsme uvažovali jak nad tím vyzrát. Protože levné topení je úzce spojené s levným a snadno dostupným palivem, zaměřili jsme se na biomasu a pro snadnou dostupnost levného obilí a peletek jsme začali vyvíjet horkovzdušná kamna na obilí a peletky.

Tajemství levného provozu tkví samozřejmě v používaném palivu. Příroda nám ho sama nabízí stále dokola, každý rok. Značné množství biomasy je všude kolem nás. Je v ní ukryto obrovské množství tepla. Dokonale využít toto teplo je ekonomicky a ekologicky možné pouze řízeným procesem spalování.

Pro ekologické spalování obilí a peletek jsme museli přímo vyvinut spalovací koš. Kamna, která vznikala dva roky jsou špičkovým výrobkem, který vyniká velkými přednostmi.


Horkovzdušná kamna KNP o výkonu 18 kW spolehlivě vytápí stáje, dílny, skleníky, haly, kanceláře, prostory k sušení, části domů, chaty, penziony, hotely, restaurace, obecní, kulturní domy apod. Poskytují levné a ekologické vytápění. Spalují dřevní a travní pelety o průměru 6–8 mm a obilí - pšenici, ječmen, žito, oves...

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 

Přednosti kamen KNP – kamna jsou vybavena:

  • moderním elektronickým regulátorem s plynulou regulací výkonu 8 - 18 kW, díky kterému jsou výborně regulovatelná
  • samočinným horkovzdušným zapalováním – takže je není třeba složitě roztápět
  • plynule regulovatelným profukovacím ventilátorem, který profukuje kamna a vyfukuje ohřátý vzduch a tím vytápí dle potřeby i prostory značného objemu
  • 50 l násypkou na palivo, do které stačí doplňovat palivo jednou za cca 10 hodin při plném maximálním výkonu kamen
  • proskleným průzorem do spalovací komory pro možnost vizuální kontroly hoření -
  • vlastním odtahovým ventilátorem , takže nepotřebují komínový tah (resp. komín)
  • velkoplošným spalinovým výměníkem - tím dosahují mimořádně vysoké účinnosti a splňují nejpřísnější emisní požadavky evropských norem - především normy pr EN 14785
  • snadno měnitelnými částmi namáhanými žárem, čímž je značně zvýšená životnost kamen
  • díky své nízké hmotnosti jsou mobilní a snadno přemístitelná

 

Vysoká účinnost a ekonomika provozu:

Porovnání dlouhodobého vývoje cen el. energie, plynu, uhlí a obilí jako biopaliva jasně ukazuje, že topení obilím a peletkami představuje cenově nejvýhodnější a nejstabilnější způsob získávání tepla.

Pro vytápění rodinného domu během jedné sezóny stačí sklizeň biomasy ze zhruba 1,5 hektaru pozemku.

 

 Využívání plně obnovitelných zdrojů energie:

Řízeným spalováním obilí a peletek dochází k energetickému využívání plně obnovitelných zdrojů energie. Obilí a peletky jsou především domácí obnovitelné zdroje, mohou se využívat jako paliva prakticky neomezeně dlouho. Především je potřeba obilí oprostit od předsudků a historicko-morálních kontextů a začít se na ně dívat jako na zemědělský produkt využitelný mnoha způsoby.

Obilí obilí obilí 2 obilí 3

Obilí dozraje každý rok znova a kromě vymlácení nevyžaduje žádné drcení, štěpkování, granulovaní a lisování, jako třeba konopné brikety nebo štěpky apod. Žádné nové provozy a technologie. Obilí a peletky jsou nejlepším řešením pro vytápění v místech, nacházejících se co nejblíže místu jejich vzniku – tedy většinou na venkově.

Porovnání dlouhodobého vývoje cen ušlechtilých paliv a zemědělských plodin jasně potvrzuje, že topení biomasou přestavuje cenově nejvýhodnější a nejstabilnější způsob pokrytí energetické spotřeby českého trhu. Zatímco ceny obilí vykazují dlouhodobě nejvyšší stabilitu, ceny ušlechtilých paliv-plynu, uhlí, ropy, neustále rostou. .

 Peletky na lopatce Obilí pšenice

Vliv spalování obilí a peletek na životní prostředí:

Ekologické spalování obilí a peletek v kamnech KNP nepřispívá ke klimatickým změnám, které jsou způsobeny emisemi oxidu uhličitého nebo ostatních “skleníkových plynů” ! CO2 uvolněný při tomto spalování znovu spotřebovává vegetace fotosyntézou, a proto se jedná o obnovitelný proces. Vegetace uvolní při spálení jen tolik CO2, kolik ho spotřebovala při vlastním růstu, takže její ekologické spalování nepřispívá ke ,,skleníkovému efektu,, a účinně mu čelí.          

         Oheň

Obilí a peletky hoří v kamnech KNP prakticky bez vzniku síry a především CO2 - neutrálně k životnímu prostředí. Malé množství popela cca do 3% je výborné hnojivo a nebo může být použito jako součást kompostu. Vzhledem k tomu, že obsah síry v obilí a peletkách je nízký a je ve velkém rozsahu recyklován, jejich spalování nezpůsobuje okyselování ovzduší.

Spalování obilí a peletek nemá žádný vliv na neustálý koloběh přírody a rozkladné procesy a znamená život v přirozené rovnováze. Peletky a obilí je akumulovaná sluneční energie, je to palivo, které je k dispozici před našimi dveřmi a neustále dorůstá.

 

Zákazníci na kamnech hlavně oceňují: - bezkonkurenčně levný provoz a snadnou obsluhu a nízkou cenu kamen.

 

Kamna KNP

- byly oceněny ministrem zemědělství Slovenské republiky na Mezinárodním zemědělském veletrhu AGROKOMPLEX 2006 v Nitře ČESTNÝM UZNÁNÍM za značný přínos pro zemědělce a zemědělství.

- získaly prestižní cenu ZLATÝ KLAS na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2006 v Českých Budějovicích udělenou ministrem zemědělství České republiky.

- byly oceněny 22.11. 2006 ČESTNÝM UZNÁNÍM ZA NEJLEPŠÍ VÝROBEK na odborném veletrhu vytápění AQUA-THERM v Praze.
 

  

 

 

 

DALŠÍ KOTLE, KAMNA A HOŘÁKY KTERÉ DOPORUČUJEME:

reklama Petrojet

Undefined

Languages

There are currently 0 users online.