OFEN KNP für Verbrennung vom Getreide und Pelleten

 Horkovzdušná kamna na obilí, peletky a biopeletky

                 KNP 3, KNP 5, KNP BIO

Jedinečná možnost jak levně topit.

Kamna KNPNa základě několikaletého vývoje zaměřeného přímo na spalování obilí, vyrábíme ekologická horkovzdušná kamna pro spalování biopaliv, především obilí a peletek. 

Dřevní peletky v ruce na dlani

 Horkovzdušná kamna KNP o výkonu 18 kW spolehlivě vytápí stáje, dílny, skleníky, haly, kanceláře, prostory k sušení, části domů, chaty, penziony, hotely, hospody, obecní, kulturní domy a pod.

Konstrukcí kamen, především zohledněním spalování zrní v konstrukci hořáku a topeniště, je dosaženo vysoké účinnosti a ekonomiky provozu.

Tím se kamna dostala do oblasti bezkonkurenčně nejlevnějšího zdroje tepla.

Peletky - jsou ekologické biopalivo s vysokým obsahem energie (cca 5kW/kg) a tím vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6mm a délce kolem 25mm.

 Alternativní peletky -jsou ekologické biopalivo s vysokou výhřevností. Vznikají lisováním různého bioodpadu např. odpadu z čištění obilí a trav, různých rozdrcených pecek, odpadu při výr. kávy, rozdrceného šťovíku ...

Obilí - obilná zrnka představují přirozené minipeletky s velmi dobrou výhřevností, jejich výhřevnost je větší než u ostatních energetických plodin. Jako palivo dozraje každý rok, kromě vymlácení nevyžaduje žádné další zpracování (čištění a třídění)

Energetické obilí - jedná se o levně vyrobené obilí s min. potřebou postřiků a hnojení, dobře se spaluje i s plevami a plevelem bez jakékoliv další úpravy přímo od kombajnu, není náročné na agrotechnické lhůty a pod.


Technické údaje kamen KNP 5  a KNP BIO

Jmenovitý výkon kamen 18 kW
Spotřeba paliva při jmenov. výkonu 4,9 kg
Hmotnost 96 kg
Rozměry šxhxv š.410/h.820/v.1075 mm
Průměr kouřovodu 80 mm                                               
El. příkon při provozu 231 W
Kapacita zásobníku paliva 50 litrů
Garantované palivo:     
KNP5  -     dřevní peletky průměr 6mm míchané s pšenicí v poměru 1:1
KNP BIO -  agropeletky ze slámy, sena a podobných bioodpadů 

 Horkovzdušná kamna na peletky KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky KNP 5, KNP 3, KNP BIO

 Technické údaje kamen KNP 3

Jmenovitý výkon kamen 9,5 kW
Spotřeba paliva při jmenov. výkonu 2,4 kg
Hmotnost 58 kg
Rozměry šxhxv š.590/h.350/v.750 mm
Průměr kouřovodu 100 mm
El. příkon při provozu 190 W
Kapacita zásobníku paliva 20 litrů
Garantované palivo:     
KNP3  -  dřevní peletky průměr 6mm 

 

  Horkovzdušná kamna na peletky KNP 3 Horkovzdušná kamna na peletky KNP 5, KNP 3, KNP BIO
PODROBNĚJŠÍ POPIS HORKOVZDUŠNÝCH KAMEN KNP pro ekologické spalování obilí a peletek
 ,,Hledali jsme, jak co nejlevněji vytápět naše velké prostory dílen,,. Za plyn jsme platili nehorázné sumy a tak jsme uvažovali jak nad tím vyzrát. Protože levné topení je úzce spojené s levným a snadno dostupným palivem, zaměřili jsme se na biomasu a pro snadnou dostupnost levného obilí a peletek jsme začali vyvíjet horkovzdušná kamna na obilí a peletky.

Tajemství levného provozu tkví samozřejmě v používaném palivu. Příroda nám ho sama nabízí stále dokola, každý rok. Značné množství biomasy je všude kolem nás. Je v ní ukryto obrovské množství tepla. Dokonale využít toto teplo je ekonomicky a ekologicky možné pouze řízeným procesem spalování.

Pro ekologické spalování obilí a peletek jsme museli přímo vyvinut spalovací koš. Kamna, která vznikala dva roky jsou špičkovým výrobkem, který vyniká velkými přednostmi.


Horkovzdušná kamna KNP o výkonu 18 kW spolehlivě vytápí stáje, dílny, skleníky, haly, kanceláře, prostory k sušení, části domů, chaty, penziony, hotely, restaurace, obecní, kulturní domy apod. Poskytují levné a ekologické vytápění. Spalují dřevní a travní pelety o průměru 6–8 mm a obilí - pšenici, ječmen, žito, oves...

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

Přednosti kamen KNP – kamna jsou vybavena:

  • moderním elektronickým regulátorem s plynulou regulací výkonu 8 - 18 kW, díky kterému jsou výborně regulovatelná
  • samočinným horkovzdušným zapalováním – takže je není třeba složitě roztápět
  • plynule regulovatelným profukovacím ventilátorem, který profukuje kamna a vyfukuje ohřátý vzduch a tím vytápí dle potřeby i prostory značného objemu
  • 50 l násypkou na palivo, do které stačí doplňovat palivo jednou za cca 10 hodin při plném maximálním výkonu kamen
  • proskleným průzorem do spalovací komory pro možnost vizuální kontroly hoření -
  • vlastním odtahovým ventilátorem , takže nepotřebují komínový tah (resp. komín)
  • velkoplošným spalinovým výměníkem - tím dosahují mimořádně vysoké účinnosti a splňují nejpřísnější emisní požadavky evropských norem - především normy pr EN 14785
  • snadno měnitelnými částmi namáhanými žárem, čímž je značně zvýšená životnost kamen
  • díky své nízké hmotnosti jsou mobilní a snadno přemístitelná

 

Vysoká účinnost a ekonomika provozu:

Porovnání dlouhodobého vývoje cen el. energie, plynu, uhlí a obilí jako biopaliva jasně ukazuje, že topení obilím a peletkami představuje cenově nejvýhodnější a nejstabilnější způsob získávání tepla.

Pro vytápění rodinného domu během jedné sezóny stačí sklizeň biomasy ze zhruba 1,5 hektaru pozemku.

 

 Využívání plně obnovitelných zdrojů energie:

Řízeným spalováním obilí a peletek dochází k energetickému využívání plně obnovitelných zdrojů energie. Obilí a peletky jsou především domácí obnovitelné zdroje, mohou se využívat jako paliva prakticky neomezeně dlouho. Především je potřeba obilí oprostit od předsudků a historicko-morálních kontextů a začít se na ně dívat jako na zemědělský produkt využitelný mnoha způsoby.

Obilí obilí obilí 2 obilí 3

Obilí dozraje každý rok znova a kromě vymlácení nevyžaduje žádné drcení, štěpkování, granulovaní a lisování, jako třeba konopné brikety nebo štěpky apod. Žádné nové provozy a technologie. Obilí a peletky jsou nejlepším řešením pro vytápění v místech, nacházejících se co nejblíže místu jejich vzniku – tedy většinou na venkově.

Porovnání dlouhodobého vývoje cen ušlechtilých paliv a zemědělských plodin jasně potvrzuje, že topení biomasou přestavuje cenově nejvýhodnější a nejstabilnější způsob pokrytí energetické spotřeby českého trhu. Zatímco ceny obilí vykazují dlouhodobě nejvyšší stabilitu, ceny ušlechtilých paliv-plynu, uhlí, ropy, neustále rostou. .

 Peletky na lopatce Obilí pšenice

Vliv spalování obilí a peletek na životní prostředí:

Ekologické spalování obilí a peletek v kamnech KNP nepřispívá ke klimatickým změnám, které jsou způsobeny emisemi oxidu uhličitého nebo ostatních “skleníkových plynů” ! CO2 uvolněný při tomto spalování znovu spotřebovává vegetace fotosyntézou, a proto se jedná o obnovitelný proces. Vegetace uvolní při spálení jen tolik CO2, kolik ho spotřebovala při vlastním růstu, takže její ekologické spalování nepřispívá ke ,,skleníkovému efektu,, a účinně mu čelí.          

         Oheň

Obilí a peletky hoří v kamnech KNP prakticky bez vzniku síry a především CO2 - neutrálně k životnímu prostředí. Malé množství popela cca do 3% je výborné hnojivo a nebo může být použito jako součást kompostu. Vzhledem k tomu, že obsah síry v obilí a peletkách je nízký a je ve velkém rozsahu recyklován, jejich spalování nezpůsobuje okyselování ovzduší.

Spalování obilí a peletek nemá žádný vliv na neustálý koloběh přírody a rozkladné procesy a znamená život v přirozené rovnováze. Peletky a obilí je akumulovaná sluneční energie, je to palivo, které je k dispozici před našimi dveřmi a neustále dorůstá.Logo ČESKÝ VÝROBEK

 

Zákazníci na kamnech hlavně oceňují: - bezkonkurenčně levný provoz a snadnou obsluhu a nízkou cenu kamen.

 

Kamna KNP

- byly oceněny ministrem zemědělství Slovenské republiky na Mezinárodním zemědělském veletrhu AGROKOMPLEX 2006 v Nitře ČESTNÝM UZNÁNÍM za značný přínos pro zemědělce a zemědělství.

- získaly prestižní cenu ZLATÝ KLAS na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2006 v Českých Budějovicích udělenou ministrem zemědělství České republiky.

- byly oceněny 22.11. 2006 ČESTNÝM UZNÁNÍM ZA NEJLEPŠÍ VÝROBEK na odborném veletrhu vytápění AQUA-THERM v Praze.
 

  Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 

 Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5 

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

Horkovzdušná kamna na peletky a obilí KNP 5

 

 

 

DALŠÍ KOTLE, KAMNA A HOŘÁKY KTERÉ DOPORUČUJEME:

reklama Petrojet

Deutsch

Sprachen

Zurzeit sind 0 Benutzer online.